Terug naar overzicht

Telkens opnieuw onder de aandacht brengen!

Het strikje en de sprankel.

Mensen laten participeren hoeft niet altijd heel complex te zijn. Familie en bewoners willen graag inspraak en betrokkenheid – maar niet in alles. Met eenvoudige methodieken kan je al een grote impact hebben op het geluk van mensen en de inspraak van bewoners laten groeien. Daarbij moet je continu herhalen: we zijn een “wooncentrum” – wat willen onze bewoners?

Kijk mee: