Tubbe in de praktijk

Wat is bewoners- en werknemersinspraak en relatiegerichte zorg in de praktijk?

Zes leidende principes

Tubbe is maatwerk. Het raakt aan relatie en aan de organisatie. Het biedt geen kant-en-klare recepten aan. Een set van zes principes vormt de leidraad: ze reiken het kader aan om ontwikkelingen in een woonzorgcentrum aan te sturen richting Tubbe. De zes succesvolle pilootprojecten beogen een gemeenschappelijk doel: voor iedereen een beter leven!

Het is de opdracht van de coach om een woonzorgcentrum te helpen bij het vinden van een eigen manier om een woonzorgcentrum te zijn waar het goed leven en werken is.

Stéphane & Benoit, Atanor

1. Autonomie

Bevorder de autonomie en het gevoel van eigenwaarde van elke bewoner. Identificeer de capaciteiten en talenten van de bewoners en valoriseer ze. Maximaliseer de mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen over hun eigen leven en om zelf bepaalde taken uit te voeren.

2. Samen beslissen

Betrek systematisch bewoners en medewerkers bij de beslissingen over de organisatie van het dagelijks leven in het centrum. Sta open voor hun vragen, wensen en behoeften.

3. Gedeelde ervaringen

Creëer gedeelde ervaringen en verantwoordelijkheden door personeel en bewoners waar mogelijk samen aan activiteiten te laten deelnemen (koken, onderhoud, recreatie…).

4. Community

Bevorder de banden met de familie en met de lokale gemeenschap.

5. Open communicatie

Creëer draagvlak voor veranderingen en een gedeelde visie bij het personeel en bij de bewoners door een stapsgewijze aanpak en door open communicatie.

6. Coaching

Maximaliseer de autonomie en de beslissingsruimte van het personeel door een coachende vorm van leidinggeven.

Hoe begin je eraan?

Tubbe is niet één reuzeproces waar je je van de ene dag op de andere in stort. Integendeel, alles verloopt heel geleidelijk aan. Sommige organisaties kiezen ervoor om het Tubbe-model in de hele organisatie te implementeren, andere gaan voor een proef in één of enkele afdelingen: het woonzorgcentrum, de service-flats of assistentiewoningen, het dagverzorgingscentrum. De raad van bestuur stapt uiteraard mee in het Tubbe-verhaal. Het model en de visie worden gezamenlijk – door alle medewerkers – en lokaal opgebouwd en uitgewerkt.

Om bewoners er echt bij te betrekken lijken in ons land vooral dagelijkse gesprekken en gedachtewisselingen essentieel, meer dan formele vergaderingen. Geleidelijk aan evolueer je op directieniveau van een piramidaal management naar coaching: teams worden aangemoedigd om zelf oplossingen te vinden. In de beginfase is een externe coach of/en consultant aangewezen om de ethische reflectie te stimuleren en de verandering te begeleiden. Deze buitenstaander waakt erover dat het personeel ‘oude’ automatismen achter zich laat.

We helpen jou graag verder met de implementatie van Tubbe!

Contacteer ons

Ontdek de 6 pilootprojecten

Momenteel zijn er reeds 6 pilootprojecten gestart in België. Daarnaast zijn er ruim 80 woonzorgcentra die coaching kregen of krijgen om naar de Tubbe-aanpak te evolueren.

Pilootproject
Coachingproject

Een positieve evaluatie

In 2017 startten zes woonzorgcentra in België een proefproject met Tubbe. Najaar 2019 werd een eerste evaluatie afgesloten: leidt Tubbe er tot een meer kwaliteitsvolle ouderenzorg? Dat levert een tussentijds beeld op van een langetermijnproces.

Wie is het helemaal eens met de uitspraak, bij de start van het proefproject en na anderhalf jaar?

Bewoners

Ik voel me nuttig
We nemen samen met het personeel beslissingen
Het personeel luistert naar me als ik vragen of problemen heb
Ik voel mij hier thuis

Personeel

Ik heb invloed op de manier waarop onze afdeling gerund wordt
Start Na anderhalf jaar