Wat is Tubbe?

Medezeggenschap en relatiegerichte zorg

Eén basisprincipe staat voorop binnen Tubbe: bewoners van woonzorgcentra hebben (mede) zeggenschap over hun dagelijkse leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers hebben veel inspraak. Directies geven coachend leiding. Noem de aanpak co-constructie. Zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met hun leefplek en ook met de familie en de buurt.

Maatwerk en co-creatie

Elk woonzorgcentrum dat voor Tubbe kiest, werkt zelf gaandeweg uit hoe het model toegepast wordt, met alle betrokken partijen: bewoners en families, medewerkers, directie en bestuur. De veranderingen verlopen in een eigen tempo en men vertrekt niet van nul, wel van wat al leeft bij bewoners en medewerkers.

Nieuw organisatiemodel

Tubbe veronderstelt een nieuwe, horizontale manier van organiseren. Als je het Tubbe-organisatiemodel tegenover klassieke modellen plaatst, kom je uit bij een omgekeerde piramide. Dat lijkt een revolutionaire paradigmashift, maar de omkering verloopt geleidelijk. Cruciaal is de rol van de medewerkers: hun reële inspraak is essentieel als je echt wil spreken van een omkering.

Tubbe staat daarin overigens niet alleen: er zijn ook in ons land andere methoden die streven naar meer participatie van bewoners in de (semi)residentiële zorg en naar warme, relatiegerichte zorg. Al die initiatieven zijn complementair en versterken mekaar.

Kwaliteit van zorg

De essentie van Tubbe is dat de zorg en de veiligheid voor bewoners vorm krijgen in de relatie van het personeel met de bewoners. De twee kijken vanuit hetzelfde perspectief. Dat maakt hun relatie rijker en zorgt tegelijk voor een boost in de kwaliteit van de zorg (veiligheid inbegrepen).

 

Bewoners- en werknemersinspraak en relatiegerichte zorg, wat betekent dat in de praktijk?

Tubbe in de praktijk

Van Scandinavië naar België

Het Tubbe-model vond inspiratie bij de Deense verpleegkundige Thyra Frank, die een tijdlang minister voor Ouderenzaken was. Ze ontwikkelde een vernieuwende woonvorm voor ouderen, onder het motto: “Zolang iemand leeft, moet hij/zij echt leven. Mensen zijn en blijven tot aan hun dood uniek…”

2010

Vertegenwoordigers van het Zweedse woonzorgcentrum Tubberödshus bezoeken in Lottehemmet (Denemarken) een instelling die volgens een relatiegericht model werkt. Ze beslissen dat in te voeren.

2014

De Koning Boudewijnstichting organiseert de Social Innovation for Healthy and Active Ageing. Een opvallende kandidaat is het Tubbe-model. De Stichting besluit dit verder te bestuderen.

2016

Belgische studiebezoeken naar Zweden, met directies van woonzorgcentra en belangrijke stakeholders.

2017

De Koning Boudewijnstichting start met de concrete introductie van Tubbe in België. Zes proefwoonzorgcentra in ons land beginnen ermee te werken.

2018

Bezoek aan Zweedse Tubbe-centra met Belgische parlementsleden.

2019

Evaluatie zes proefprojecten. De KBS besluit de Tubbe-aanpak verder te ondersteunen.

2020

Opstart van Tubbe bij een 80-tal woonzorgcentra waarvan 30 met de steun van de Waalse minister van Gezondheid en 5 met de steun van de Brusselse minister van Gezondheid.

...

Toekomst: De participatieve gedachte en de relatiegerichte zorg zijn in de sector veralgemeend.