Terug naar overzicht

Maak uw beslissing Wijzer dankzij deze tool!

Uit verslag van Mieke Van Gramberen over de gonzende bijenkorf tijdens de intervisie kon wel al worden afgeleid dat er veel inspiratie werd gedeeld. Zo had Maddy Van den Bergh (directeur van Wzc Bosbeekhof) het enthousiast over “De Beslissingswijzer” – ook tijdens de intervisie zelf leefde de interesse over de beslissingswijzer:we dompelen je even onder in de beelden van de intervisie:

Omdat we de vraag naar “De Beslissingswijzer” intussen vaak kregen, legden we ons oor even te luisteren bij Maddy!

In wzc Bosbeekhof, dat deel uitmaakt van Zorgbedrijf Rivierenland, dient deze als leidraad om medewerkers in staat te stellen zelf hun keuzes te maken binnen de “ja-cultuur” die een Tubbe Huis toch wel heeft. “Niet iedere beslissing moet de volledige directie passeren,” stelt Maddy, “maar een kader hadden we echt nodig. Voor onszelf, maar ook voor de medewerkers: het stelt hen gerust.”

De mosterd voor “De Beslissingswijzer” haalden ze bij hun coach Lynn Cools.

Toen Lynn zelf directeur was van een wzc – was ze op zoek naar een manier om de medewerkers in staat te stellen zelf keuzes te maken, beslissingen te nemen, af te wijken van de standaarden of van de planning. “Niet standaard nee zeggen – of een echte ja-cultuur was een zeer belangrijke pijler in onze visie.”

Lynn: “Van bij de start wou ik toch rekening houden -geïnspireerd door innovatieve arbeidsorganisatie- met enkele belangrijke principes om tot een leidraad te komen die in dagdagelijkse situaties bruikbaar is.

  • Wat je doet moet passen binnen de visie van het wzc.
  • Zorg dat medewerkers veiligheid ervaren bij het maken van beslissingen, ook bij teambeslissingen. Als mensen continu te horen krijgen (van collega’s) dat dit of dat niet kan dúrven ze ook geen initiatief meer nemen.
  • Wijk verantwoord af van de algemene afspraken en procedures

De beslissingswijzer geeft medewerkers de ruimte én ondersteuning die nodig is om in het belang van de bewoner of de werking te kunnen afwijken van procedures of de standaard werking. “

Kan je een aantal concrete voorbeelden geven?

Lynn: “Heel herkenbare voorbeelden voor iedereen in de zorg is een bewoner die later wil gaan slapen, vandaag eens in zijn kamer wil eten, niet wil dat er nú wordt gepoetst want het is zijn favoriete TV programma. Of gewoon een moment van gezelschap dat wordt gevraagd- iemands partner is net een jaar geleden overleden… De lijst is natuurlijk onbeperkt…. Maar wat belangrijk is: de medewerker krijgt initiatiefrecht. Zij of hij mág op een vraag ingaan. De beslissingswijzer heeft een aantal te volgen stappen die de beslissing ook verantwoord laat nemen.  Om het aspect “verantwoord” te versterken zit er een adviesplicht in verwerkt. Dus vóór je het effectief doet: overleggen met minstens de aanwezige collega.

Een aantal “veiligheden” worden dus ingebouwd én ook de medewerkers zijn daar blij mee: het creëert een veilige beslissingsomgeving.”

Is het “of the shelf”, makkelijk bruikbaar in andere wzc’s?

Lynn: ”Het is iets complexer dan dat. Eerst moet de visie helder zijn, de structuur en het leiderschap in beweging om het gewenste effect te hebben. De opmaak van dit instrument is een onderdeel van trajecten op weg naar meer zelforganisatie, autonomie, samenwerking, flexibiliteit binnen de organisatie.

Het vraagt met andere woorden wel wat dialoog met medewerkers en teamcoaches om tot de unieke voorwaarden te komen waarbinnen een beslissing kan worden genomen in jouw wzc.”

Wat is het belangrijkste effect van het instrument?

“Organisaties zoals die van Maddy die ermee aan de slag gingen merken een groei zowel op individueel als teamniveau. Hoe meer teamcoaches erop aansturen het te gebruiken, hoe beter het effect zichtbaar is. Het structurele gebruik laat toe beter terug te koppelen over casussen. Op een passend moment kunnen de casussen worden overlopen en leren mensen heel veel van mekaar. Het terugkoppelen is dan ook opgenomen in het instrument zelf.”

Maddy beaamt: “ Wij gingen met de beslissingswijzer aan de slag en integreerden de waarden van Zorgbedrijf Rivierenland, waar we deel van uit maken. Medewerkers kennen ook de fundamenten (leidende principes) van wzc Bosbeekhof en toetsen elke vraag eraan af.  Zet zeker in op de teamcoaches en zorg dat medewerkers de waarden van de organisatie dragen en koesteren. Die zijn cruciaal om een beslissing correct te nemen.

Wij kwamen tot het volgende schema: