Terug naar overzicht

Intussen draait de Tubbe opleiding op volle toeren bij Vives!

Tubbe opleiding: wie neemt deel?

Met veel passie en inzet geven docenten Dorine Sabbe en Ann Lammens inzichten mee aan de nieuwe “Tubbers”.  De 6 principes worden uitgelegd aan de hand van theoretische inzichten maar ook praktische, ervaringsgerichte opdrachten. Een belevenis voor de deelnemers. “Zorg is niet zomaar dienstverlening. Zorg is een relatie. Het Tubbe-model leert hoe we in zorgpraktijken consistent vanuit de relatie kunnen werken.” Maar wie neemt deel en waarom? We gingen een dagje meelopen en zagen alvast 4 sterke doelgroepen: Middelbaar & hoger onderwijs, woonzorgcentra en ziekenhuizen. Kijk mee!

Wat is sTimul eigenlijk?
We vroegen het aan sTimul coördinator Ann Lammens en docent Dorine Sabbe.

Ann:  “Met sTimul zorgethisch lab zet VIVES met kracht èn expertise in op (zorg)ethiek in opleiding, onderzoek en dienstverlening. Naast het opleiden van (toekomstige) zorg verleners zetten we ook in op de begeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties in het borgen van een relationele benadering.” Tubbe past daar uiteraard naadloos in.

Dorine: “Relationeel werken vraagt steeds afstemming op de nood én de context van de zorgontvanger (en belangrijke derden). Zonder aandachtige betrokkenheid kan er van goede zorg geen sprake zijn. We stimuleren de reflectie op deze aspecten.”

Wat verstaan jullie precies onder persoonsgerichte zorg. 

Ann: Met persoonsgerichte zorg bedoelen we zorg die relationeel is afgestemd op de noden en behoeften van de “hele persoon” en die daardoor als deugddoend wordt ervaren, zeker door de zorgontvanger (bij Tubbe is dit de bewoner – of sinds de opleiding ook), maar ook door de zorgverlener in relatie met zijn of haar team.

We zagen jullie tijdens de opleiding ook een “experiment” met yoghurt doen? 

Dorine: Klopt! We werken ervaringsgericht door aan de slag te gaan met de ‘geleefde ervaringen’ van zorgverleners én -ontvangers. Door te werken met wat zorgverleners ‘al’ doen (of laten) in zorgpraktijken, met datgene waar ze tevreden en fier over zijn, maar ook door confrontatie met andere perspectieven op zorg (bij voorkeur ook dat van de zorgontvanger), stimuleren we reflectie en dialoog. Het raakt deelnemers in hun innerlijke motivatie waardoor persoonsgerichte zorg ook een persoonlijke zaak wordt en het bindende element in een team. Elkaar yoghurt geven is een openbaring op dat vlak. Als je het zelf voelt krijgen mensen een ander inzicht.

 

www.stimul.be

De Tubbe opleiding zelf: https://www.vives.be/nl/onderzoek/zorginnovatie/implementatie-basisprincipes-tubbe-het-gezondheidszorg-onderwijs

Meer info over de Tubbe opleiding? Mail:  peter.burggraeve@vives.be