Terug naar overzicht

Inspraak in het WZC Verdieping met focus op collectieve inspraak

“Hoe organiseren we daadwerkelijke participatie voor bewoners die vaak geconfronteerd worden met een scala aan uitdagingen en beperkingen die inherent zijn aan hun leeftijd of gezondheidstoestand?”

Vier Tubbe-coaches gingen met deze vraagstelling aan de slag en bundelden inzichten, good practices en aanbevelingen in deze bundel. Ze focussen daarbij op de methodes voor ‘collectieve participatie’, altijd te beschouwen als additioneel op het individueel overleg met de bewoner.

Participatie is een van de zes leidende principes van Tubbe, we delen dus graag hun document; u kan het hier downloaden:  Tubbe bewonersparlement inspiratie ppt