Terug naar overzicht

Tubbe middag met Linus Vanlaere

Het Tubbe-model is geen toverwoord. Het is ook geen formule zoals die van Einstein voor energie (E=MC²). Hoewel het ook bij Tubbe gaat over energie; we krijgen energie door gezien te worden als mens. Én door ons te engageren in relaties waarbij we een andere mens ‘zien staan’. Dit vergt geen grootse investering, wel kleine alledaagse manieren van doen…