Terug naar overzicht

Bijna 200 woonzorgcentra zetten hun bewoners aan het stuur via participatie en inspraak dankzij Tubbe!

Tubbe heeft een positieve impact op het leven van bewoners, personeel en vrijwilligers in woonzorgcentra. Zes eenvoudige Tubbe-principes bieden een kader voor participatieve en relationele zorg. Op heden pasten al 200 woonzorgcentra de Tubbe-aanpak toe wat voor een kantelpunt zorgt, inzake de bewustwording van participatieve zorg.

In 2017 startte de Koning Boudewijnstichting 6 Tubbe-pilootprojecten op. Dit oorspronkelijk Scandinavisch model ontwikkelde een vernieuwende woonvorm voor ouderen, onder het motto: “Zolang iemand leeft, moet hij/zij echt leven. Mensen zijn en blijven tot aan hun dood uniek…”. Vandaag zijn er al 197 woonzorgcentra die de Tubbe-aanpak hebben geïntegreerd. Het belangrijkste bij de Tubbe-aanpak is dat bewoners van woonzorgcentra (mede)zeggenschap hebben over hun dagelijkse leven en de plek waar ze wonen. Ook de medewerkers en vrijwilligers hebben inspraak en directies geven coachend leiding. Tubbe is geen pasklaar model, elk woonzorgcentrum moet zelf bepalen hoe het best toegepast wordt. Noem de aanpak co-creatief of co-constructief; zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met de familie en ook met hun leefplek en de buurt. Het maakt de relaties rijker en zorgt tegelijk voor een boost in de kwaliteit van de zorg, veiligheid inbegrepen.

Bewoners van deze Tubbe-woonzorgcentra krijgen heel wat meer inspraak. Ze kunnen samen met alle medewerkers bepalen hoe hun dagelijkse leven binnen hun WZC er vanaf dan moet uitzien. De rol van de directie verandert naar een coachend leiderschap. De organisaties versterken hun rol in het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners. Gezien de positieve evaluaties werd het verhaal verder opgeschaald vanaf 2020. Sindsdien is er een steile groei naar intussen bijna 200 Tubbe-woonzorgcentra in België. Dankzij de Koning Boudewijnstichting en de financiële steun van Belfius worden dit jaar 47 nieuwe woonzorgcentra gecoacht op weg naar de Tubbe-aanpak. De 6 principes die bij de Tubbe-aanpak worden gehandhaafd zijn: autonomie, samen beslissen, gedeelde ervaringen, community, open communicatie en coaching.

Participatie staat dus centraal in Tubbe-woonzorgcentra, bewoners kunnen mee beslissen over het reilen en zeilen en hun woning in het woonzorgcentrum. Of zoals Githa Praet, Algemeen directeur bij Zorgband Leie en Schelde, het mooi verwoordt: “Wij werken in de woning van onze bewoners, het is hún (t)huis.”

Getuigenissen

Maar ook de medewerkers krijgen dankzij Tubbe de kans om al hun intrinsieke talenten in te zetten en zelf de invulling van hun rol te versterken op een co-creatieve manier.”. Daar groeien mooie verhalen uit. Zoals Dj Henri uit Oudenaarde – met zijn 90 jaar een vaste waarde achter de draaitafel in WZC Heilig Hart te Oudenaarde. Samen met een medewerker deelt hij de passie voor muziek. De gedeelde hobby maakt het mogelijk dat Henri plaatjes kan blijven draaien. “Niet alleen op hem heeft dat impact, maar op alle bewoners – het is hier altijd wel feest.” zegt Katrien Nelissen, Algemeen Directeur van het WZC Heilig Hart, “Als je durft loslaten en bewoners en medewerkers aan zet laat, zie je dingen ontstaan en groeien”. Githa Praet sluit zich daarbij aan: ”Geen idee is zot genoeg en dat trekken we door op alle vlakken!” Beiden delen deze visie; een echt levensproject waar iedereen participeert in het woonzorgcentrum.