Terug naar overzicht

Op naar meer bewonersinspraak!

Heel recent werd door de Koning Boudewijnstichting een inspirerende visie: “Kiezen moet kunnen. Ook voor ouderen.” gepubliceerd.

Op de Tubbe intervisie werd met een grote groep woonzorgcentra nagedacht over participatie, bewonersinspraak en veel meer. Op naar een thuis waar het goed wonen en werken is!

Graag geven we een inkijk in deze gonzende bijenkorf.

Ontdek meer verhalen

Lekker vinden wij, maar Maurice heeft liever roerei!

2023 samen met bewoners in.

Gelukkig nieuwjaar!