Vragenlijst 1 Begeleidingsgroep 2022

Zoals afgesproken op de Kick-off vragen we uw medewerking aan twee bevragingen die we organiseren vanuit de Koning Boudewijnstichting.

 

Deze vragenlijst is de eerste van drie bevragingen die we tijdens uw Tubbe-reis zullen afnemen en richt zicht naar alle deelnemers van de begeleidingsgroep.

Enkele belangrijke elementen in de procedure:

1) Vul deze vragenlijst ten allerlaatste in tegen 15 mei 2022. Deze eerste bevraging is een nulmeting. De volgende twee metingen waarbij geïnformeerd wordt naar de vooruitgang worden tussentijds en op het einde van het traject toegestuurd. Het invullen duurt slechts een 5-tal minuten.

2) Kan u deze link  bezorgen aan alle leden van de begeleidingsgroep. De vragenlijst wordt immers individueel ingevuld, per deelnemer van de begeleidingsgroep. Gebruik daarvoor uw werkemailadres. Wij zorgen voor de verwerking van de resultaten. Zodra dit is gebeurd krijgt u een overzicht van de resultaten op niveau van uw woonzorgcentrum en worden ook de resultaten bezorgd op niveau van alle leden van de Tubbe community.

3) De resultaten worden anoniem verwerkt. De resultaten van uw huis worden enkel met u gedeeld.

Wij kijken alvast uit naar uw respons.

Alvast bedankt!

Het Tubbe Team

"*" geeft vereiste velden aan

Vandaag in ons woonzorgcentrum:

1. Houden medewerkers rekening met behoeften en wensen van bewoners.
2. Organiseren bewoners, familie en medewekers samen activiteiten.
3. Identificeren bewoners en families zich met de visie van het woonzorgcentrum.
4. Kennen medewerkers de bewoners en hun familie.
5. Hebben medewerkers goede en warme banden hebben met bewoners en familie.
6. Zijn er goede en warme banden met de buurt.
7. Staan medewerkers open voor een andere manier van werken en organiseren.
8. Nemen medewerkers zelf initiatief om te beantwoorden aan de behoefte van bewoners.
9. Vinden medewerkers een goed evenwicht tussen beantwoorden aan behoeften van bewoners, de visie van de organisatie en hetgeen praktisch/organisatoritsch haalbaar is.
10. Nemen leidinggevenden een coachende houding aan.
11. Moedigen leidinggevenden medewerkers aan en ondersteunen ze om initiatief te nemen.
12. Kunnen bewoners mee beslissen over de maaltijden die op het menu staan.
13. Kunnen bewoners mee beslissen de activiteiten die georganiseerd worden.
14. Hebben bewoners inspraak over het moment waarop men hulp of zorg krijgt voor het wassen en kleden.
15. Hebben bewoners en families een stem hebben in de manier waarop de afdeling (of het WZC) georganiseerd wordt.

Op welke termijn wil u vooruitgang boeken voor de volgende thema's:

1. Dat medewerkers meer rekening houden met behoeften en wensen van bewoners.
2. Dat medewerkers en bewoners samen activiteiten organiseren.
3. Dat bewoners en families zich erkennen in de visie van het WZC.
5. Medewerkers goede en warme banden hebben met bewoners en familie.
6. Er goede en warme banden zijn met de buurt.
7. Medewerkers open staan voor een andere manier van werken en organiseren.
8. Medewerkers zelf initiatief nemen om te beantwoorden aan de behoefte van bewoners.
9. Medewerkers een goed evenwicht vinden tussen beantwoorden aan behoeften van bewoners, de visie van de organisatie en het geen praktisch/organisatoritsch haalbaar is.
10. Leidinggevenden een coachende houding aannemen.
11. Leidinggevenden zorgmedewerkers aanmoedigen en ondersteunen om initiatief te nemen.
12. Bewoners mee kunnen beslissen over de maaltijden die op het menu staan.
13. Bewoners mee beslissen over welke activiteiten er georganiseerd worden .
14. Inspraak hebben op het moment waarop men hulp of zorg krijgt (voor het wassen en kleden).
15. Bewoners en families een stem hebben in de manier waarop de afdeling (of het WZC) georganiseerd wordt.
Voer een nummer in van 1 tot 100.