Vragenlijst 2 - Begeleidingscomité 2023

Zoals afgesproken op de kick-off,
vragen we om deel te nemen aan de bevragingen van de Koning Boudewijnstichting
op verschillende momenten tijdens de TUBBE-begeleiding.

Enkele belangrijke punten met betrekking tot de bevraging van het begeleidingscomité:

  1. Het is belangrijk dat elk lid van de begeleidingsgroep de vragenlijst individueel invult.
  2. De antwoorden worden anoniem verwerkt.
  3. U ontvangt een overzicht met de antwoorden van uw huis die als leidraad kan dienen voor de samenwerking met uw coach.

Wij kijken uit naar uw reacties.

Alvast bedankt!

Vandaag in ons woonzorgcentrum:

1. Houden medewerkers rekening met behoeften en wensen van bewoners:
2. Organiseren bewoners, familie en medewekers samen activiteiten:
3. Identificeren bewoners en families zich met de visie van het woonzorgcentrum:
4. Kennen medewerkers de bewoners en hun familie:
5. Hebben medewerkers goede en warme banden hebben met bewoners en familie:
6. Zijn er goede en warme banden met de buurt:
7. Staan medewerkers open voor een andere manier van werken en organiseren:
8. Nemen medewerkers zelf initiatief om te beantwoorden aan de behoefte van bewoners:
9. Vinden medewerkers een goed evenwicht tussen beantwoorden aan behoeften van bewoners, de visie van de organisatie en hetgeen praktisch/organisatoritsch haalbaar is:
10. Nemen leidinggevenden een coachende houding aan:
11. Moedigen leidinggevenden medewerkers aan en ondersteunen ze om initiatief te nemen:
12. Kunnen bewoners mee beslissen over de maaltijden die op het menu staan:
13. Kunnen bewoners mee beslissen de activiteiten die georganiseerd worden:
14. Hebben bewoners inspraak over het moment waarop men hulp of zorg krijgt voor het wassen en kleden:
15. Hebben bewoners en families een stem hebben in de manier waarop de afdeling (of het WZC) georganiseerd wordt:

Op welke termijn wil u vooruitgang boeken voor de volgende thema's:

16. Dat medewerkers meer rekening houden met behoeften en wensen van bewoners:
17. Dat medewerkers en bewoners samen activiteiten organiseren:
18. Dat bewoners en families zich erkennen in de visie van het WZC:
19. Dat dat het personeel de bewoners en hun familie kent:
20. Medewerkers goede en warme banden hebben met bewoners en familie:
21. Er goede en warme banden zijn met de buurt:
22. Medewerkers open staan voor een andere manier van werken en organiseren:
23. Medewerkers zelf initiatief nemen om te beantwoorden aan de behoefte van bewoners:
24. Medewerkers een goed evenwicht vinden tussen beantwoorden aan behoeften van bewoners, de visie van de organisatie en het geen praktisch/organisatoritsch haalbaar is:
25. Leidinggevenden een coachende houding aannemen:
26. Leidinggevenden zorgmedewerkers aanmoedigen en ondersteunen om initiatief te nemen:
27. Bewoners mee kunnen beslissen over de maaltijden die op het menu staan:
28. Bewoners mee beslissen over welke activiteiten er georganiseerd worden:
29. Inspraak hebben op het moment waarop men hulp of zorg krijgt (voor het wassen en kleden):
30. Bewoners en families een stem hebben in de manier waarop de afdeling (of het WZC) georganiseerd wordt: