Terug naar overzicht

Juiste beeldvorming start bij respectvolle communicatie

Moet er choco op uw boterhammetjes? Of confituurtje? Jurn Verschraegen (Directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ) zijn haren komen er spontaan recht van. We moeten stoppen met verkleinwoordjes in het spreken met personen met dementie. Hij breekt een lans voor respectvolle communicatie en beeldvorming als het over personen met dementie gaat. Maak mee de klik in jouw beeld met deze waardevolle tips. De nieuwe campagne “Vergeet Dementie. Onthou Mens” van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het Departement Zorg van de Vlaamse Overheid zet ook vol in op genuanceerde en respectvolle beeldvorming. Neem na het bekijken van het onderstaande filmpje ook een kijkje op:   https://www.onthoumens.be/